• images/images_ochronadrew/1.png
  • images/images_ochronadrew/2.png

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ - roztwór 50% - 10L 5L

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest impregnatem służącym do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia. Elementy zabezpieczone produktem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zgodnie z Instrukcją ITB Nr 401/2004, uzyskują klasę B-s2,d0 reakcji na ogień odpowiada klasyfikacji "wyrób niezapalny, nie kapiący, nie odpadający pod wpływem ognia", wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Aby uzyskać dodatkową ochronę drewna przed korozją biologiczną do roztworu roboczego KUPRAFUNG - UNIEPANIACZ należy dodać impregnat KUPRAFUNG - P (Aprobata ITB AT-15-5467/2002), w ilościach zalecanych przez Producenta.

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do -7oC KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ może być sprzedawany w postaci sypkiej (Koncentrat 100%) lub w postaci roztworu wodnego (Koncentrat 50%). Koncentrat 100% jest sypkim, higroskopijnym proszkiem na bazie modyfikowanych, nieorganicznych związków potasu. Jest bez zapachu, ma barwę biało-szarą. Do impregnacji stosowany jest po rozpuszczeniu w wodzie. Roztwory robocze w warunkach normalnych są alkalicznymi, klarownymi cieczami barwy biało-szarej. Koncentrat 50% jest wodorozcieńczalnym, klarownym roztworem barwy biało-szarej. W temperaturze poniżej 10oC z koncentratu mogą wypadać osady, które po podgrzaniu do temperatury pokojowej łatwo ulegają rozpuszczeniu.

Zalecany sposób użycia produktu

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest zalecany do zabezpieczania drewna metodą ciśnieniową, zanurzeniową, natryskową oraz nanoszenia pędzlem lub wałkiem.

Czas zanurzenia drewna

Czas zanurzenia drewna jest uzależniony od: geometrii (stosunek powierzchni do objętości), wilgotności, stopnia odżywiczenia oraz innych czynników (np. temperatury otoczenia). Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego.

Składowanie produktu

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0oC.


KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ - 100% SYPKI - 25KG

Wodorozcieńczalny koncentrat zabezpieczający drewno przed działaniem ognia. Nie powoduje korozji stali. Obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do -7C. W przypadku konieczności dodatkowej ochrony drewna przed korozją mikrobiologiczną należy stosować go z łącznie z impregnatem KUPRAFUNG-P. Prawidłowo zabezpieczone drewno zgodnie z aprobatą techniczną ITB jest materiałem niezapalnym.

Sposób użycia

Zabezpieczane drewno powinno być suche i czyste (w szczególności pozbawione powłok malarskich i lakierniczych). Kuprafung . Uniepalniacz 100% rozpuścić w ciepłej wodzie w proporcji 1kg na 9,0 / 18 litrów wody, w zależności od metody impregnacji, preparat należy zużyć w ilości minimalnej 190g proszku/1m2 (alternatywnie od 7,60kg do 22,8kg/m3) zabezpieczanego drewna. Roztwór impregnatu można nanosić metodą ciśnieniową (zalecane rozcieńczenie 1:9), kąpiel (zalecane rozcieńczenie 1:6) bądź za pomocą spryskiwacza, wałka lub pędzla (rozcieńczanie 1:5). Uniepalniacz jest wymywany zabezpieczone drewno należy chronić przed opadami atmosferycznymi.


KUPRAFUNG - NO - 10L 5L 1L

KUPRAFUNG® - NO jest ciekłym, wodorozcieńczalnym koncentratem służącym do zabezpieczania drewna przed grzybami i owadami technicznymi szkodnikami drewna. Fungicyd etofenprox odpowiada za jego właściwości owadobójcze. Preparat nie zawiera metali ciężkich, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Nadaje się do użycia wewnętrz (np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie) jak i na zewnątrz pomieszczeń, w tym do zabezpieczania elementów architektury ogrodowej takich, jak płotki, pergole, meble ogrodowe. Nadaje się do zabezpieczania palet (także tych, które służš do transportu żywności). Nie nadaje się do ochrony drewna mającego ciągły kontakt z gruntem lub słodką wodą.

Substancje czynne

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina: 49,00 g/kg Propikonazol: 20,00 g/kg Etofenprox: 2,00 g/kg

Sposób użycia

KUPRAFUNG® - NO można nanosić na drewno poprzez natrysk, malowanie lub zanurzenie, można też impregnować ciśnieniowo. Metodę należy dobrać tak, by zużyć wymagane ilości produktu. Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa. Klasa zagrożenia 3: Stosować roztwory 1-2% Zużycie impregnatu 7,2 kg/m3 Metody powierzchniowe: Klasa zagrożenia 1 i 2: Stosować roztwory 3-4% Zużycie impregnatu 30 g/m2 Klasa zagrożenia 3: Stosować roztwory 5% Zużycie impregnatu 40 g/m2 Zaimpregnowane drewno chronić przed deszczem przez 72 godziny. Intensywnie wietrzone pomieszczenia, w których użyto preparat można oddać do użytku po trzech dobach.

Właściwości fizyczne

Kolor: bezbarwny, zielony, brązowy lub inny na żądanie odbiorcy Zapach: Charakterystyczny mydlany Gęstość: Około 1,01 kg/l w temperaturze 20oC Odczyn pH: Około 7 dla 18% roztworu wodnego Lepkość: 3 mPas

Oznakowanie

Xi - Produkt drażniący N - Produkt niebezpieczny dla środowiska R38 - Działa drażniąco na skórę R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym S2 - Chronić przed dziećmi S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystykiKUPRAFUNG-P Premium

KUPRAFUNG-P Premium to wodorozcieńczalny koncentrat deklarowany do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed grzybami podstawczakami powodującymi rozkład drewna i owadami - technicznymi szkodnikami drewna (chrząszczami). Preparat zawiera związki miedzi, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Biocydy zawarte w preparacie nadają zabezpieczonemu drewnu jasno zieloną barwę.

Przeznaczenie produktu

KUPRAFUNG-P Premium jest niewymywalnym impregnatem zalecanym do zabezpieczania drewna ogrodowego i budowlanego metodą zanurzeniową. Zabezpieczone drewno można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Elementy zabezpieczone środkiem KUPRAFUNG-P Premium mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem. Nadaje się do użycia tak wewnątrz (np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie) jak i na zewnątrz pomieszczeń, w tym do zabezpieczania elementów architektury ogrodowej takich, jak płotki, pergole, meble ogrodowe. Nadaje się do zabezpieczania palet (także tych, które służą do transportu żywności).

Produkt przeznaczony do konserwacji elementów drewnianych narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, ale bez kontaktu z glebą lub wodą.

Substancje czynne

Węglan miedzi(II) – wodorotlenek miedzi (II) (1:1): 12,70 g/100g

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól): 8,40 g/100g

Sposób użycia

KUPRAFUNG-P Premium można nanosić na drewno metodą powierzchniową - impregnacja zanurzeniowa. Należy zużyć wymagane ilości produktu.

Uwaga!: Przeznaczone do zabezpieczania drewno powinno być czyste, okorowane, odtłuszczone oraz pozbawione powłok malarskich i lakierniczych. Proces impregnacji drewna należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC.

Sposób stosowania

Produkt można stosować w postaci 5% lub 8% roztworów.

Zabezpieczenia metodą zanurzeniową

Dawka skutecznego działania bójczego:

Klasa użytkowania 1:

Drewno pod zadaszeniem nie narażone na nawilżanie: 40 g koncentratu / m²

Klasa użytkowania 2:

Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia: 40 g koncentratu / m²

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych, ale nie mające stałego kontaktu z glebą i wodą: 60 g koncentratu / m²

Zalecane stężenie preparatu w kąpieli przeznaczonej do zanurzania drewna powinno wynosić:

Klasa użytkowania 1 i 2:

Drewno pod zadaszeniem: 5% wagowo (800 g roztworu / m2)

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych, ale nie mające stałego kontaktu z glebą i wodą: 8% wagowo (750 g roztworu / m2)

Sposób przygotowania roztworów roboczych

Dokładnie wymieszać preparat, tak by był jednorodny w całej objętości.

Aby otrzymać 1000 litrów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu należy dodać preparat do wody w ilości podanej poniżej i dokładnie wymieszać.

Stężenie produktu

Koncentrat: Woda do obj. 1m³,tj. :

Roztwór 5% ok. 44 l (50 kg) ok.956 l

Roztwór 8% ok. 70 l (80 kg) ok.930 l

Uwaga: Stężenie roztworu roboczego można określić poprzez pomiar takich parametrów jak jego gęstość czy przewodnictwo elektryczne. Można je również wyliczyć pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu technologicznego przy sporządzaniu i stosowaniu roztworu roboczego.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.