• images/images_ochronadrew/1.png
  • images/images_ochronadrew/2.png

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ - roztwór 50% - 10L 5L

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest impregnatem służącym do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia. Elementy zabezpieczone produktem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zgodnie z Instrukcją ITB Nr 401/2004, uzyskują klasę B-s2,d0 reakcji na ogień odpowiada klasyfikacji "wyrób niezapalny, nie kapiący, nie odpadający pod wpływem ognia", wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Aby uzyskać dodatkową ochronę drewna przed korozją biologiczną do roztworu roboczego KUPRAFUNG - UNIEPANIACZ należy dodać impregnat KUPRAFUNG - P (Aprobata ITB AT-15-5467/2002), w ilościach zalecanych przez Producenta.

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do -7oC KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ może być sprzedawany w postaci sypkiej (Koncentrat 100%) lub w postaci roztworu wodnego (Koncentrat 50%). Koncentrat 100% jest sypkim, higroskopijnym proszkiem na bazie modyfikowanych, nieorganicznych związków potasu. Jest bez zapachu, ma barwę biało-szarą. Do impregnacji stosowany jest po rozpuszczeniu w wodzie. Roztwory robocze w warunkach normalnych są alkalicznymi, klarownymi cieczami barwy biało-szarej. Koncentrat 50% jest wodorozcieńczalnym, klarownym roztworem barwy biało-szarej. W temperaturze poniżej 10oC z koncentratu mogą wypadać osady, które po podgrzaniu do temperatury pokojowej łatwo ulegają rozpuszczeniu.

Zalecany sposób użycia produktu

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest zalecany do zabezpieczania drewna metodą ciśnieniową, zanurzeniową, natryskową oraz nanoszenia pędzlem lub wałkiem.

Czas zanurzenia drewna

Czas zanurzenia drewna jest uzależniony od: geometrii (stosunek powierzchni do objętości), wilgotności, stopnia odżywiczenia oraz innych czynników (np. temperatury otoczenia). Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego.

Składowanie produktu

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0oC.


Używamy informacji zapisanych w plikach cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.