• images/images_ochronadrew/1.png
  • images/images_ochronadrew/2.png

KUPRAFUNG - NO - 10L 5L 1L

KUPRAFUNG® - NO jest ciekłym, wodorozcieńczalnym koncentratem służącym do zabezpieczania drewna przed grzybami i owadami technicznymi szkodnikami drewna. Fungicyd etofenprox odpowiada za jego właściwości owadobójcze. Preparat nie zawiera metali ciężkich, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Nadaje się do użycia wewnętrz (np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie) jak i na zewnątrz pomieszczeń, w tym do zabezpieczania elementów architektury ogrodowej takich, jak płotki, pergole, meble ogrodowe. Nadaje się do zabezpieczania palet (także tych, które służš do transportu żywności). Nie nadaje się do ochrony drewna mającego ciągły kontakt z gruntem lub słodką wodą.

Substancje czynne

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina: 49,00 g/kg Propikonazol: 20,00 g/kg Etofenprox: 2,00 g/kg

Sposób użycia

KUPRAFUNG® - NO można nanosić na drewno poprzez natrysk, malowanie lub zanurzenie, można też impregnować ciśnieniowo. Metodę należy dobrać tak, by zużyć wymagane ilości produktu. Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa. Klasa zagrożenia 3: Stosować roztwory 1-2% Zużycie impregnatu 7,2 kg/m3 Metody powierzchniowe: Klasa zagrożenia 1 i 2: Stosować roztwory 3-4% Zużycie impregnatu 30 g/m2 Klasa zagrożenia 3: Stosować roztwory 5% Zużycie impregnatu 40 g/m2 Zaimpregnowane drewno chronić przed deszczem przez 72 godziny. Intensywnie wietrzone pomieszczenia, w których użyto preparat można oddać do użytku po trzech dobach.

Właściwości fizyczne

Kolor: bezbarwny, zielony, brązowy lub inny na żądanie odbiorcy Zapach: Charakterystyczny mydlany Gęstość: Około 1,01 kg/l w temperaturze 20oC Odczyn pH: Około 7 dla 18% roztworu wodnego Lepkość: 3 mPas

Oznakowanie

Xi - Produkt drażniący N - Produkt niebezpieczny dla środowiska R38 - Działa drażniąco na skórę R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym S2 - Chronić przed dziećmi S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystykiUżywamy informacji zapisanych w plikach cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.